Arvot luottamustehtävissä

Minut  on valittu Helsingin kaupungin Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäseneksi 2017 kunnallisvaaleissa, kiitos luottamuksesta. Tässä lyhyesti arvoistani päättäjänä.

Helsingin tulee olla ihmisoikeuksien pääkaupunki, jossa päätöksenteon onnistumisen mittarina on ihmisten hyvinvointi, julkisten palveluiden hyvä saatavuus ja laatu. Meillä on tähän mahdollisuus, sillä Helsinki tekee jatkuvasti voittoa ja budjetti on ylijäämäinen. Palveluista leikkaaminen ei ole välttämätöntä. Eriarvoisuuden lisääminen lisää epävarmuutta ja toivottomuutta. Haluan että Helsinki säilyy turvallisena ympäristönä meille kaikille. Valtuustossa päätetään tulevaisuudestamme.

Lupaukseni päättäjänä:

  • Lupaan tehdä päätöksiä, jotka parantavat lasten, nuorten ja perheiden asemaa. Kunta, jossa lasten on hyvä kasvaa, on turvallinen ja hyvä kunta kaikille.
  • Lupaan toimia sen puolesta, että Helsingin hyvä taloustilanne näkyisi ja tuntuisi myös jokaisen kaupunkilaisen hyvinvointina ja laadukkainan palveluina.
  • Lupaan edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja tehdä työtä hoitoon pääsyn helpottamiseksi. Inhimillisyys hoidon järjestämisessä on paitsi oikeudenmukaista, myös kustannustehokasta.
  • Lupaan toimia ihmisoikeuksia kunnioittaen ja edistää yhdenvertaisuutta. Inhimillisyys ensin, Helsingillä ei ole varaa jättää ketään heitteille.
Olen mukana kunnallisessa päätöksenteossa ajaakseni näitä asioita:
  • Lapsiin ja nuoriin panostaminen hyödyttää kaikkia. Perheiden tuki ja lastensuojelu on laitettava kuntoon, Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, joustavuudella vähennetään uupumista ja edistetään hyvinvointia ja vaikutetaan palveluiden laatuun.
  • Investoimalla julkisen talouden kautta, asuntorakentamiseen, julkseen liikenteeseen ja uuden tekniikan ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen, voimme pitää yllä hyvää taloutta, jolla ylläpidämme hyvinvointia ja jälleenrakennamme hyvinvointivaltiota.
  • Pankkien rooli yhteiskunnassa ja hyvinvointivaltion rahoittajina on arvioitava uudelleen ja tuotava rahapolitiikka demokraattisempaan päätöksentekoon.
  • Asuminen on jokaisen perusoikeus. Edullisempia asuntoja saamme sääntelemällä asuntomarkkinoita, lisäämällä erilaisia asumismuotoja ja ryhmärakentamista ja rakentamalla edullisia vuokra-asuntoja julkisilla investoinneilla.
  • Yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen on puututtava sosiaalipolitiittisin keinoin. Turvallinen yhteiskunta syntyy tasa-arvoisista mahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksista. Niin globaalisti, Euroopassa kuin Suomessa.

 

Advertisement